جراحی بینی گوشتی

بینی های گوشتی اغلب پهن و ظاهر مشخصی دارند به دلیل غضروف ضعیفی که این نوع از بینی ها دارند به راحتی با دست خم می شوند.

نتیجه جراحی بینی گوشتی به شرطی که جراح بینی با دقت بالا انتخاب شده باشد و تجربه و مهارت بسیار بالایی داشته باشد بسیار زیبا و متناسب با سایر اجزای صورت می شود. دکتر احمد رضا رجایی متخصص گوش و حلق و بینی و جراح زیبایی صورت و بینی در زمینه جراحی بینی گوشتی از مهارت بسیار بالایی برخوردار هستند.

تیجه جراحی بینی گوشتی به شرطی که جراح بینی با دقت بالا انتخاب شده باشد و تجربه و مهارت بسیار بالایی داشته باشد بسیار زیبا خواهد شد. ادامه مطلب